KAPRİKORN GIDA LTD. ŞTİ. İTHALAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA
AYDINLATMA METNİ


VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ
Kaprikorn Gıda Ltd. Şti. İthalat Dış Ticaret Limited Şirketi (“Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KKVK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıdaki hususları Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.

    •    Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
    •    Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    •    Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
    •    Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
    •    Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
    •    Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
    •    İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
    •    İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
    •    Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
    •    Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
    •    Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
    •    Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlar, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, yurt içi ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, iş ortaklarımız, Şirketimiz pay sahipleri, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurt içi kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verileriniz Kanun’un 9. maddesinde yer şartlar kapsamında ve işbu Aydınlatma Metni’ninde yer alan amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla, tarafınızca Çerez Politikamıza onay verilmesi ve/veya browserınız üzerinden çerez tercihlerinin değiştirilmesi sureti ile devreye giren üçüncü taraf çerezleri aracılığı ile (örn:Google çerezleri) ve bu çerezlerin erişebildiği veriler ile sınırlı olarak yurtdışına aktarılabilmektedir. Çerez uygulamamıza ilişkin detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikamızı gözden geçiriniz.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Yukarıda belirtilen yöntemler ile elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve kişisel verilerin korunması hukukunun temel prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL SAKLIYORUZ?
Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Şirketimizin yurtiçi güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Şirket standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE İLE TUTUYORUZ?
KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLERİMİZ
Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânları ilgili teknik ve idari tedbirleri alınmaktadır.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, internet sitemizden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Veri Sorumlusu’na iletebilirsiniz.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.
İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.
Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.


TALEPLERİNİZ NE KADAR SÜREDE CEVAPLANIR?
Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere  Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.
VERİ SORUMLUSU İRTİBAT BİLGİLERİ:
Kaprikorn Gıda Ltd. Şti. İthalat Dış Ticaret Limited Şirketi

Emniyetevleri Mah. Güvercin Sokak. 4. Levent No:12-C Kağıthane İstanbul
Tel : + (212) 282 98 28
E-posta : [email protected]

© Kaprikorn Gıda Ltd. Şti. İthalat Dış Ticaret Limited Şirketi 2021, tüm haklar saklıdır.

 

IFrame

 

 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.